Vestkystens VVS udvider

Biomasseløsninger til små og mellemstore kraftvarmeværker har i en årrække været et fokusområde for Vestkystens VVS, der nu udvider kapaciteten på området.

Det er tilfredse indehavere af Vestkystens VVS, der kan byde den erfarne projektleder og servicetekniker Henrik Nielsen velkommen i virksomheden. Bekendtskabet er ikke nyt, da Henrik tidligere har været ansat ved én af Vestkystens VVS’ leverandører. Igennem denne leverandør har Henrik været projektleder på flere entrepriser. Senest Kraftvarmeværkerne i Vorupør og Ramsing-Lem-Lihme.

Ansættelsen styrker den know-how omkring små kraftvarmeværker, der allerede er i virksomheden.

Ikke mange virksomheder i Danmark har så stor erfaring med at lave biomasseløsninger til barmarksværker som vi. Henrik kommer til at styrke os både i projekteringsfasen samtidigt med, at han kan varetage eventuelle serviceaftaler. Så der er stort potentiale i de små naturgasfyrede kraftvarmeværker. Værkerne har fået lov til at supplere naturgassen med biomasse. Det giver billigere drift på værkerne og nedsætter udledningen af CO2.

Fuldautomatiserede biomasseanlæg
De fjernvarmeanlæg Vestkystens VVS har installeret er fuldautomatiserede og kan køre med minimal bemanding på anlæggene. Henrik Nielsen fortæller, at de anlæg han har lavet sammen med Vestkystens VVS har været fuldt funktionsdygtige fra første dag. Henrik fortæller, at fordi der er store besparelser for kraftvarmeværkerne ved at bruge biomasse, så er tabene derfor ligeså høje, hvis anlægget ikke kører optimalt ved ibrugtagning.

– Jeg får en stor tilfredsstillelse ved at lave noget, der bare virker. Det er denne tilfredsstillelse der driver mig i mit arbejde, slår Henrik fast. Henriks store erfaring, gør det muligt for Vestkystens VVS, at lave den helt rigtige fjervarmeløsning efter kundernes ønske. Erfaringen gør, at den kritiske forberedelsesfase til projekterne bliver så god som overhovedet mulig. Det giver den største fleksibilitet og effektivitet i hele projektet.

KONTAKT
Vestkystens VVS
Jesper Thousgaard, Indehaver
Mail.: info@vkvvs.dk