Vestkystens VVS, BioMaTek og Thy Varme & Stålteknik samles under samme tag

Den 15. juni 2023 bliver en historisk dag for Thy Varme & Stålteknik og Vestkystens VVS i Bedsted, da virksomhederne bliver sammenlagt under selskabet TVT Group. Samtidig etablerer selskabet medejerskab i BioMaTek. Dette nye samarbejde gør, at Thy-virksomhederne står endnu stærkere på markedet. Med specialiseret viden inden for vvs, blik og smedearbejde imødekommes den stigende efterspørgsel på teknisk viden og specialiseret arbejdskraft.

Thy Varme & Stålteknik har siden 1995 udført opgaver inden for industri, stål- og smedje, laserskæring, vvs, blik, biogas og andre grønne energikilder. Vestkystens VVS har siden 1998 beskæftiget sig med alt inden for vvs, blik, varmepumper samt fjernvarme. Begge virksomheder har de seneste år ønsket at styrke deres kompetencer, for derved at være bedre rustet til fremtidens opgaver – store som små.

”Jeg tror, at både Jesper, Kristian og jeg kan se ind i en fremtid, der stiller større krav til teknisk viden og specialiseret arbejdskraft, og det var derfor et naturligt valg, at vi skulle ”slå hovederne sammen”, så vi er bedre rustet til kommende opgaver”, fortæller indehaver af Vestkystens VVS, Jesper Thousgaard.

Medejer af Thy Varme & Stålteknik, Kristian Wind Hornstrup, tilføjer:

”Vi har længe haft et ”godt øje” til Vestkystens VVS, da vi i flere år har arbejdet sammen med dem på flere opgaver – vi havde bare ikke fået taget skridtet til at snakke om en sammenlægning af vores virksomheder. Det var derfor dejligt, at Jesper havde gået med samme tanker. Det har betydet, at vi nu i fællesskab kan tilbyde kunderne en endnu højere grad af kvalitetssikrede løsninger. Dagligdagen og kundehåndteringen ændres som sådan ikke ved sammenlægningen – for os og vores kunder betyder det egentlig bare, at vi i et større omfang kan trække på hinandens kompetencer.”

 

Bedre synergieffekt og større arbejdsstyrke

TVT Group har sideløbende etableret medejerskab i BioMaTek i Bedsted, som er et firma, der har udviklet deres egen halmopriver til biomassekedler. BioMaTek beskæftiger sig desuden med servicering samt vedligehold af biomassekedler.

”Med den her sammenlægning af de tre virksomheder under TVT Group, tror vi på, at vi skaber en bedre synergieffekt og større arbejdsstyrke, der giver plads til specialiseret viden ved de forskellige opgaver – både når der snakkes projektering og den udførende del”, afslutter medejer af Thy Varme & Stålteknik, Jesper Lovmand.

Alle tre virksomheder og deres tilsammen 50 medarbejdere bliver samlet under selskabet TVT Group, hvor ejerskabet er fordelt mellem Jesper Thousgaard, Kristian Wind Hornstrup og Jesper Lovmand. Administrationen samles fremadrettet på Virkevej 5 i Bedsted, hvor Thy Varme & Stålteknik har deres daglige gang.

I forbindelse med sammenlægningen med Vestkystens VVS træder stifteren af Thy Varme & Stålteknik, Kjeld Yde Madsen, ud af ejerkredsen. Han forbliver dog i den daglige ledelse frem til årsskiftet. Kjeld indtræder i stedet i ejerkreds hos BioMaTek sammen med den nuværende ejer, Henrik Nielsen og TVT Group.

KONTAKT
Vestkystens VVS
Jesper Thousgaard, Indehaver
Mail.: info@vkvvs.dk

Vestkystens VVS udvider

Biomasseløsninger til små og mellemstore kraftvarmeværker har i en årrække været et fokusområde for Vestkystens VVS, der nu udvider kapaciteten på området.

Det er tilfredse indehavere af Vestkystens VVS, der kan byde den erfarne projektleder og servicetekniker Henrik Nielsen velkommen i virksomheden. Bekendtskabet er ikke nyt, da Henrik tidligere har været ansat ved én af Vestkystens VVS’ leverandører. Igennem denne leverandør har Henrik været projektleder på flere entrepriser. Senest Kraftvarmeværkerne i Vorupør og Ramsing-Lem-Lihme.

Ansættelsen styrker den know-how omkring små kraftvarmeværker, der allerede er i virksomheden.

Ikke mange virksomheder i Danmark har så stor erfaring med at lave biomasseløsninger til barmarksværker som vi. Henrik kommer til at styrke os både i projekteringsfasen samtidigt med, at han kan varetage eventuelle serviceaftaler. Så der er stort potentiale i de små naturgasfyrede kraftvarmeværker. Værkerne har fået lov til at supplere naturgassen med biomasse. Det giver billigere drift på værkerne og nedsætter udledningen af CO2.

Fuldautomatiserede biomasseanlæg
De fjernvarmeanlæg Vestkystens VVS har installeret er fuldautomatiserede og kan køre med minimal bemanding på anlæggene. Henrik Nielsen fortæller, at de anlæg han har lavet sammen med Vestkystens VVS har været fuldt funktionsdygtige fra første dag. Henrik fortæller, at fordi der er store besparelser for kraftvarmeværkerne ved at bruge biomasse, så er tabene derfor ligeså høje, hvis anlægget ikke kører optimalt ved ibrugtagning.

– Jeg får en stor tilfredsstillelse ved at lave noget, der bare virker. Det er denne tilfredsstillelse der driver mig i mit arbejde, slår Henrik fast. Henriks store erfaring, gør det muligt for Vestkystens VVS, at lave den helt rigtige fjervarmeløsning efter kundernes ønske. Erfaringen gør, at den kritiske forberedelsesfase til projekterne bliver så god som overhovedet mulig. Det giver den største fleksibilitet og effektivitet i hele projektet.

KONTAKT
Vestkystens VVS
Jesper Thousgaard, Indehaver
Mail.: info@vkvvs.dk